Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhkm2al5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chứng Khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

 • hZWXmpxhkm2al5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2tqaKGysQ..

Company Menu

Chứng Khoán Bảo Việt

Chuyên viên Quản trị rủi ro

hZWXmpxgmmuampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5duUqG14Q..

Job Description

 • Xây dựng chính sách và báo cáo tuân thủ: Rà soát, điều chỉnh chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro hàng năm; thực hiện các báo cáo tuân thủ theo chế độ báo cáo của cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Thực hiện công tác quản trị rủi ro và báo cáo nội bộ: Định kỳ hàng năm phối hợp với các Phòng nghiệp vụ rà soát, đánh giá, phân tích và nhận diện các rủi ro tiềm ẩn để thực hiện đăng ký rủi ro tại các Phòng nghiệp vụ.; Thực hiện báo cáo rủi ro tháng gửi Ban Tổng Giám Đốc; Chuẩn bị tài liệu, điều phối tổ chức cuộc họp hàng quý của Hội đồng Quản lý rủi ro; Các nhiệm vụ cảnh báo, đóng góp ý kiến và xây dựng mô hình đo lường rủi ro; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản trị rủi ro đối với các sản phẩm nghiệp vụ mới của công ty.
 • Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ khác trong công tác Quản trị rủi ro.
 • Các công việc liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận.

** Quyền lợi

 • Chính sách lương, thưởng và đãi ngộ hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao;
 • Chế độ bảo hiểm ưu việt cho Người lao động như: Bảo hiểm Sức khỏe, Bảo hiểm các Bệnh Ung Thư, Bảo hiểm Nhân thọ;
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ; các kỹ năng mềm;
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; có cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Đầu tư
 • Tiếng Anh sử dụng tốt, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint...
 • Có kỹ năng lập báo cáo, thu thập dữ liệu, tổng hợp và nghiên cứu; tuân thủ và bảo mật thông tin
 • Am hiểu về thị trường Chứng khoán, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị rủi ro.

Additional Information

2018-12-24 USD

About Chứng Khoán Bảo Việt

BVSC là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, quỹ và ngân hàng đầu tư. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hùng mạnh.

Trải qua hơn 19 năm hình thành và phát triển, với vai trò Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Chuyên viên Quản trị rủi ro

hZWXmpxgmmuampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5duUqG14Q..
Lazy Load...