Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chứng Khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

 • hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2tqaKGysQ..
2022

Company Menu

Review

Chứng Khoán Bảo Việt Reviews

4.9
22 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Chứng Khoán Bảo Việt?

Add Review
 • “I <3 BVSC. Môi trường tuyệt vời, văn hóa thú vị ”

  Ngọc Đinh Thị Bích's picture
  customer service specialist

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Sau 4 năm gắn bó với BVSC mình đã học hỏi được rất nhiều điều kỹ năng và kiến thức trong công việc. Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện, năng động.
  BVSC là nơi làm việc phù hợp cho những người có ý tưởng sáng tạo, phát triển bản thân và dám thay đổi

  Cons

  Tạo thêm nhiều điều kiện để CBNV có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Công ty trong tương lai cũng như tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân

  Advice to Senior Management

  Duy trì hoạt động gặp mặt hai đầu Bắc - Nam để đồng nghiệp có cơ hội giao lưu

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51lnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efa2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ”

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Đồng nghiệp thân thiện, luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Chế độ phúc lợi đảm bảo cho cán bộ, nhân viên Công ty.

  Cons

  Một số cán bộ nhân viên Công ty chưa thực sự năng động trong hoạt động chung của Công ty.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51pnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Ngôi nhà thứ hai của tôi ”

  Anphabe User
  Nhân viên

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiết, chế độ đãi ngộ tuyệt vời, với tôi đây là nơi làm việc mà tôi yêu thích và gắn bó nhất.

  Cons

  Áp lực thay đổi bản thân để phù hợp với xu hướng phát triển của công ty.

  Advice to Senior Management

  Yes, I would recommend this company to a friend.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51mnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Nơi tuyệt vời để làm việc ”

  Khanh Do Long's picture
  Equity analyst

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Công ty có các chính sách tốt, có các chương trình xuyên suốt trong năm để tăng tình gắn kết cho các thành viên trong công ty

  Cons

  Luôn có công việc nên dù bận nhưng giúp nâng cao khả năng

  Advice to Senior Management

  Nơi tốt để làm việc cho mọi người

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51knKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Kiến thức, kinh nghiệm tích lũy đã giúp tôi tự tin khi tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng ”

  Minh Vu's picture
  Phó phòng Lưu ký

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Môi trường làm việc tại BVSC:
  - Năng động, chuyên nghiệp: giúp cho Tôi hoàn thiện bản thân, thu thập được nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong quá trình tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng và xử lý công việc ngày càng hiệu quả hơn.
  - Thân thiện, gần gũi: đồng nghiệp thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ nhau không chỉ trong công việc mà còn cuộc sống bên ngoài văn phòng, giúp cho mối quan hệ hợp tác, phối hợp cũng nâng cao.

  Cons

  Nhiều nghiệp vụ, Quy trình mới phát sinh nên cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thường xuyên

  Advice to Senior Management

  Duy trì hoạt động gặp mặt hai đầu Bắc - Nam để đồng nghiệp có thể giao lưu, gặp gỡ trực tiếp với nhau

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51inKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Mỗi ngày làm việc là một trải nghiệm mới! ”

  Anphabe User
  Staff - Corporate Department

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Tại BVSC, mỗi ngày làm việc là một trải nghiệm mới, được học hỏi thêm kiến thức và thành thạo các kỹ năng hơn thông qua mỗi đầu việc thực hiện. Môi trường làm việc thân thiện, tác phong chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ tốt với người lao động.

  Cons

  Áp lực học hỏi và đổi mới bản thân từng ngày để đáp ứng được yêu cầu công việc.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51hnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp ”

  Lê Thịnh Vượng's picture
  Internal Controller

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Văn hóa Công ty hòa đồng, gần gũi và tình cảm. Cán bộ nhân viên có thể trò chuyện và trao đổi công việc với nhau một cách thoải mái, không phân biệt cấp độ.

  Cons

  Luôn luôn phải vận động, đổi mới và sáng tạo.

   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm51gnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2efZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Ngôi nhà của những ước mơ ”

  Hùng Lưu's picture
  Risk mangement

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Ở đây, nơi tôi được học rất nhiều điều, được chia sẻ không chỉ về công việc, kiến thức chuyên môn mà còn về những câu chuyện trong cuộc sống với các anh/chị đi trước. Khoảng cách thế hệ được xóa nhòa, tinh thần gắn bó thì tuyệt với. Bên cạnh đó, sự phát triển từng ngày của BVSC là một cơ hội cho tôi được thử sức mình nhiều hơn với những mảng hoạt động mới, những dự án sản phẩm mới. Hơn thế nữa, chính sách về lương, đãi ngộ và phúc lợi luôn được đảm bảo và cố gắng duy trì bởi ban Lãnh đạo Công ty dù trong những lúc khó khăn.

  Cons

  Các hoạt động tập thể đang tập trung quá nhiều vào hoạt động văn nghệ. Cần đổi mới về hoạt động sẽ diễn ra trong các buổi xây dựng văn hóa doanh nghiệp thay vì văn nghệ.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5xpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eeb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “ Not just a company, but a home ”

  Mai Pham's picture
  Stock Broker

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  The company gives me a lot of experience. Good remuneration, friendly boss, colleagues always support each other

  Cons

  As a broker, the sales target is always a challenge to me. But that is also the motivation for me to develop in my work

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5xonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eebmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • ““BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ” ”

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  BVSC là nơi làm việc lý tưởng, nơi có những người đồng nghiệp thân thiện dễ mến, lãnh đạo quan tâm giúp đỡ tận tình.

  Cons

  Phải biết thay đổi và hoàn thiện bản thân

   hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5xnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eebWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWYnZlpkmmblZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...