Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chứng Khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

 • hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2tqaKGysQ..

Company Menu

Review

Chứng Khoán Bảo Việt Reviews

5.0
3 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Chứng Khoán Bảo Việt?

Add Review
 • “BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ”

  Hiên Bùi Mai's picture
  MANAGER

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  13 năm gắn bó với BVSC ở những giai đoạn khác nhau, tôi nhận được nhiều cơ hội để trưởng thành trong nghề nghiệp. Ở BVSC tôi được làm việc với tinh thần cống hiến nhiều hơn là trách nhiệm. Trong suy nghĩ của tôi đó là điều tuyệt vời nhất với một người đi làm.

  Cons

  Tuy các phòng Giao dịch ở nhiều nơi nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc tổ chức các chương trình nội bộ của BVSC.

  Advice to Senior Management

  Ngoài các CLB hiện có như: yêu xe đạp, Yoga... thì cũng nên có thêm CLB về văn nghệ để tìm kiếm các tài năng mới cho BVSC.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZtknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WdamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ”

  Anphabe User
  Back Office Executive

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Dù mới vào công ty chưa được 1 năm, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị trong công ty qua việc training các kỹ năng và phong cách làm việc trong công ty. Nhờ vào những chia sẻ tư vấn tận tình của các anh chị tôi có được những mục tiêu thực tế và rõ ràng để phấn đấu trong công việc hơn. Tôi cảm thấy công ty là nơi thích hợp để tôi gắn bó và cống hiến lâu dài.

  Cons

  Thách thức đến từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên thách thức luôn đi kèm với cơ hội. Do vậy, thách thức trong công việc khiến tôi trưởng thành hơn.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZlknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WbamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Finance ”

  Lê Minh's picture
  Finance consultant

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Môi trường làm việc thân thiện, văn hóa doanh nghiệp tạo tiền đề cho cán bộ phát huy mọi tiềm năng. Có thu nhập chính đáng.

  Cons

  Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZljnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWXmpxhknGck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WbaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
Lazy Load...