Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chứng Khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài. Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

 • hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89yl2tqaKGysQ..
2022

Company Menu

Review

Chứng Khoán Bảo Việt Reviews

4.9
22 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Chứng Khoán Bảo Việt?

Add Review
 • “BVSC NƠI CỦA KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ PHÁT TRIỂN ”

  I worked at Chứng Khoán Bảo Việt for 10 years 2 months.

  Pros

  Ngay lần đầu tiên bạn sẽ cảm thấy không gian làm việc thật gần gũi, mọi người ở các phòng ban đón bạn bằng nụ cười thân thiện và sẵn lòng chia sẻ những thông tin bạn cần để bạn làm tốt công việc của mình.

  Cons

  Nơi quá ấm áp để khó có những quyết định ra đi, mà lựa chọn ở lại.

  Advice to Senior Management

  BVSC thật đáng để bạn trải nghiệm trong hành trình đi làm của mình

   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJZlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iYa2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ”

  Thanh Luan Tran's picture
  Stock Broker

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Có lãnh đạo và đồng nghiệp luôn thân thiện và gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chế độ phúc lợi tốt.

  Cons

  Luôn phải vận động, sáng tạo, đổi mới bản thân

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJZknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iYamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt. ”

  I worked at Chứng Khoán Bảo Việt for 3 years.

  Pros

  Thương hiệu Bảo Việt

  Cons

  Tiếp thu được nhiều điều mới

  Advice to Senior Management

  năng động hơn trong phát triển kinh doanh

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJZhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iYZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Stable opportunity ”

  Anphabe User
  Accountant

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Firm, Risk averse style

  Cons

  High demand to scope with

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJZgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iYZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Tôi yêu nơi này ”

  Phan Phuong Anh's picture
  Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Đây là nơi tôi gắn bó từ khi là một sinh viên bỡ ngỡ mới ra trường. Ở đây, tôi được học hỏi, được phát triển, được gắn bó và cảm nhận tình cảm chân thành của những người đồng nghiệp như gia đình của mình. Tôi yêu nơi này.

  Cons

  Công ty luôn có sự thay đổi theo từng năm tháng để ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, khẳng định vị trí Top các cty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

  Advice to Senior Management

  Tôi mong rằng công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, tạo nhiều cơ hội việc làm, đãi ngộ cho người lao động ngày càng gia tăng :)

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJVpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iXb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “BVSC - Ngôi nhà hạnh phúc ”

  Anphabe User
  Chairman Assistant

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Gần 10 năm gắn bó với BVSC, tôi nhận được rất nhiều trải nghiệm và cơ hội phát triển trong nghề nghiệp. Môi trường làm việc thân thiện, Công đoàn Công ty cũng luôn bên cạnh, thăm hỏi, động viên. Tất cả những cảm nhận từ sự chia sẻ và động viên đó đã giúp tôi an tâm làm việc hết mình để gắn bó với nơi đây

  Cons

  đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJVlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iXa2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt. ”

  Dũng Phạm Trung's picture
  BVSC- Vững bước tiên phong

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Công ty có chế độ đãi ngộ cho nhân viên tốt, BLĐ là những người rất có tâm, có tầm và thân thiện với nhân viên.

  Cons

  Cố gắng phát triển bản thân để chung tay phát triển công ty ngày một vững bền hơn nữa

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJRonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iWbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “MỖI NGÀY ĐI LÀM LÀ MỘT NGÀY VUI ”

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Công ty có môi trường làm việc vô cùng tuyệt vời. Được làm việc và cống hiến cho công ty là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi.
  Lựa chọn Chứng Khoán Bảo Việt là lựa chọn đúng đắn nhất

  Cons

  Bất chợt chưa thể nghĩ ra được điều gì chưa tốt ở BVSC

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJRnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iWbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Bảo Việt trong tôi ”

  Tran Huu Hung's picture
  Broker

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Công việc là một phần không thể thiếu trong mỗi con người, trong công việc ai cũng mong muốn có được một công việc tốt đẹp và mong muốn có môi trường để thể hiện và khẳng định năng lực cả bản thân. Trong môi trường đó bản thân cũng có mong muốn đồng nghiệp và bản thân làm việc với nhau thật sự hợp tác, đoàn kết và happy!
  Có lẻ tôi là người may mắn khi được lựa chọn để làm việc và thể hiện bản thân tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. ở môi trường này tôi được thể hiện và phát huy hết năng lực của mình, đồng thời còn được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm của những người lãnh đạo sáng suất, điều hành công việc thật sự văn minh và có khoa học.
  Những điều này đã để lại ấn tượng khó phai trong con người tôi, để lại nhiều kỷ niệm không bao giờ phai và là những kỷ niệm đi cùng với tôi không thể nào quên.
  với một chút tâm sự về cảm nhận của mình ở trên, tôi muốn gửi cho mọi người thông điệp là môi trường làm việc ở BVSC đem lại cho các bạn những trải nghiệm và đem lại cho các bạn những thứ mà các công ty khác không có. Một BVSC tạo nên niềm tin vững chắc cho nhân viên và cam kết vững bền với mọi khách hàng đã, đang và sẽ đến với BVSC.
  BVSC - NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

  Cons

  không có gì cả, chẳng có gì hết!

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJRmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iWbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Tôi yêu công ty ”

  trinh huy's picture
  broker

  I have been working at Chứng Khoán Bảo Việt.

  Pros

  Bảo Việt luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và giúp tôi cống hiến hết mình.

  Cons

  Môi giới không nhất thiết phải chấm công

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJRjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2iWaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmtlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWYnJ1pl2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...